Anita Beukers

Hanneke Jas

Ada van Gils

Paul Loete

Ervaringen van gebruikers

"We hebben veel plezier gehad om middels SharCare ons bezoek te kunnen regelen en communiceren. Daar hebben we de site het meest voor gebruikt”


"Ik wil even melden, dat Sharecare ertoe heeft bijgedragen, dat de laatste weken van mijn ouders voor ons minder stressvol geweest zijn, omdat we in onze omvangrijke familie de taken goed en overzichtelijk konden verdelen middels de site. Geen dubbele afspraken, of vergeten zaken, want alles was goed te communiceren. Een geweldig hulpmiddel in tijden van verwarring en zorg, al moet ik ook zeggen, dat ik de eerste keer in tranen achter mijn pc zat en het vreselijk vond de bezoeken aan mijn ouders via een onpersoonlijke computer te moeten regelen. Maar al snel was ik daar overheen en heb kunnen vaststellen, dat het een hele goede manier is om dingen te stroomlijnen."


"Behalve dat de site druk van de schouders nam om tijdens de avondspits te overleggen met andere mantelzorgers, hebben veel familieleden (ook in het buitenland) zich dagelijks kunnen inlezen in de toestand van onze lieve zieken. Dat gaf ons lucht!"


"De gouden tip kwam van mijn zusje die werkzaam is bij een mantelzorgorganisatie. En toen konden wij dus met het halve dorp de zorg opzetten voor een lieve dorpsgenoot. Hij heeft thuis mogen overlijden, dank zij al die mensen die via het rooster er waren, eten brachten, medicijnen haalden, even wat opnamen met de thuiszorg. Klasse! Hij zelf sprak over de 'krachtgroep'; al die mensen die we op deze handige manier bij elkaar konden brengen. Goud!"


"Ook communiceerde de thuiszorgcoördinator via de site met ons en was de apotheek ook bereid om dat te gaan gebruiken, heel handig!!"


"Dank zij jullie initiatief konden wij ons bezig houden met dat wat voor ons op dat moment het allerbelangrijkst was: Tijd en zorg besteden aan de zieken!"


"Ik ben maar een klein onderdeeltje van een groep rondom een tante van mij. Het gaat dan niet om de zorg, maar bijv. alleen het inplannen van een incidentele visite en via deze site worden we op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in bijv. haar gezondheidssituatie."


"Wel wil ik hierbij jullie bedanken voor de geweldige mogelijkheden die de website ons heeft gegeven om alle familie op de hoogte te houden van het verloop van de ziekte van mijn schoonvader en later bij de ziekenhuis opname van mijn schoonmoeder."


"Wij zijn heel tevreden over het werken via de site. Onze communicatie loopt grotendeels via de zorgsite. Vooral wanneer de zorg rond onze moeder extra aandacht vraagt dan is deze vorm van communiceren in een gezin met acht kinderen een waardevolle bijdrage."


"Mijn moeder was gisteren bij mij op bezoek en we hebben samen naar de website gekeken. Ze vond het prachtig dat we op zo'n manier contact met elkaar hadden en vroeg gelijk of ze dat thuis ook kon doen. Ze heeft nog een laptop thuis staan waar ze vroeger patience op speelde. Ook heeft ze in het verleden nog kunnen e-mailen, maar dat lukt niet meer. We hebben samen een berichtje op het forum gezet! Ik weet niet of ze het zich nu nog herinnert als ik over de website zou vertellen. Het was op dát moment gewoon heel leuk."


"Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die meegewerkt hebben aan het ontwikkelen van deze site. Wij hebben in de laatste maand voor mijn broers dood en de eerste weken erna er veel aan gehad. Het was voor ons een praktisch, verbindend element tussen 2 families, vrienden en kennissen die met elkaar mijn broer en zijn gezin wilde steunen. Wat op viel was het gebruikersgemak. Deze site was zelfs voor mij helder. Ook de mogelijkheid om eventueel emotionele zaken met elkaar te delen werd gewaardeerd. Ik hoop dan ook dat veel gemeenten deze site gratis gaan aanbieden. Nogmaals bedankt!!!"


Een klant over Sharecare

"Een persoonlijke website voor onze inwoners. Het is een krachtige WMO-tool: een hulpmiddel ter ondersteuning van zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Het wordt veel makkelijker je als vrijwilliger aan iemand te verbinden, nu je je vooraf niet hoeft vast te leggen op bepaalde taken of tijden. Op deze wijze geven wij de civil society een ‘boost’. Dat wij als gemeente hierin de regie hebben genomen, blijkt de sleutel tot succes. Wij werken in dit project samen met alle Helmondse zorg- en welzijnspartijen én met de belangenorganisaties. Wij zijn er voor de regie en communicatie, zij vinden, informeren en ondersteunen de gebruikers. Samen met Simac ontwikkelen we het product, zodat het nog meer voordeel oplevert voor de burgers en de maatschappij."

Wytske Teeuwen-Besseling, regisseur wonen, welzijn en zorg Gemeente

Quotes uit wetenschappelijke hoek

"Wat ik mooi vind aan ShareCare is dat het een hulpmiddel is met een missie. De missie om mensen in een lokale gemeenschap administratieve rompslomp zo veel mogelijk uit handen te nemen, waardoor ze hun tijd optimaal kunnen benutten om de benodigde ondersteuning te bieden aan het familielid of buurtgenoot. De missie van ShareCare sluit naadloos aan bij de missie van instrumenten die wij vanuit het lectoraat Social Work & Arts Therapies ontwikkelen, gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van bestaan van mensen die ondersteuning behoeven. Zelfs de namen van onze producten sluiten aan, wij hebben een product ontwikkeld voor professionals dat ZIP Care heet!"

Dr. Alice Schippers, Lector Social work and Arts therapies aan de CHN Leeuwarden

"Het viel me op hoe eenvoudig en laagdrempelig deze dienst is en toen ik mijn privé-situatie met mantelzorg te maken kreeg, heb ik daarom direct de hulp van Sharecare ingeschakeld.’ Mulder roemt ‘het elegante evenwicht tussen functionaliteit en eenvoud’ van de aangeboden dienst.” Mulder:”‘Een burgerinitiatief dat door de inzet van ICT de zorgtaken vereenvoudigt. Voor de werkgroep ICT en Ouderen van ILC Zorg voor Later is dit een schoolvoorbeeld. Dankzij deze tool kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen, dankzij de eenvoudige organisatie van mantelzorg.”. Bert Mulder, Lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool Gebruikersquotes “De site hebben we gebruikt voor het afstemmen van de verzorging van mijn zwager, die in oktober overleden is. De site is een fantastische en handige manier van contact houden, afstemmen en communiceren. Dank."

Bert Mulder, Lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool


Open een gratis Sharecare site

Op zoek naar de ShareCare app? LEES DIT

ShareCare B.V

Schotse Hooglandersstraat 67

5165 AD Waspik

Overige gegevens